Terapia uzależnień dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Zajmujemy się leczeniem dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych, bądź już uzależnionych, od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, i inne) i uzależnień behawioralnych ( siecioholizm, fonoholizm itp.) oraz pracą z ich rodzicami i opiekunami. Prowadzimy pacjentów uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami z obszaru psychopatologii np. psychozy, zaburzenia jedzenia, nadpobudliwości.

Zakres specjalistycznej pomocy to:

  • diagnoza stopnia używania substancji psychoaktywnych/stosowania zachowań destrukcyjnych, konsultacje psychiatryczne, kwalifikacja do dalszego postępowania
  • krótko i średnioterminowa indywidualna terapia uzależnień dla młodzieży oraz osób dorosłych
  • grupowa terapia uzależnień dla młodzieży,
  • indywidualna terapia zintegrowana (farmakoterapia i psychoterapia) dla młodzieży uzależnionej ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi,
  • terapia rodzin dzieci uzależnionych,
  • psychoedukacyjna grupa dla rodziców.