Terapia par

Terapia par ( terapia małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Terapie par (małżeństw) prowadzone są według różnych metod w zależności od tego, jaką szkołę psychoterapeutyczną praktykuje psycholog – psychoterapeuta prowadzący spotkania, w każdej jednak narzędziem psychoterapii jest dialog.

Rozmowa z psychoterapeutą daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji, daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji. Podczas spotkań partnerzy namawiani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić. Dlatego szczera rozmowa w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest tak ważna. Psychoterapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku.

Problemy w małżeństwie? Kiedy pójść do psychoterapeuty? Dwoje ludzi powinno zdecydować się na takie spotkania wtedy, gdy:

 • potrzeby jednego z partnerów nie są respektowane
 • potrzeby jednego z partnerów nie są respektowane
 • partnerzy często się kłócą, krytykują i krzywdzą nawzajem
 • partnerom brakuje wspólnych zainteresowań a cele i plany na przyszłość wydają się nie do pogodzenia
 • partnerstwo jest jednostronne, tzn.: tylko jedna osoba podejmuje ważne decyzje
 • dotyczące np. wychowania dzieci, pieniędzy, urlopu
 • w życiu seksualnym oboje przestali odczuwać satysfakcję
 • w związku brakuje zaufania i zrozumienia a partnerzy nie wspierają się nawzajem
 • jeden z partnerów dopuścił się zdrady
 • oboje zastanawiają się, czy zostać razem, czy też lepiej się rozstać
 • partnerzy chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek lub mają
 • poczucie, że przeszłe związki mają zbyt duży wpływ na obecną relację
 • oboje przeżyli traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne
 • razem przeżywają zmiany (np. urodzenie lub dorastanie dziecka, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego z partnerów), które zaburzają panującą w związku równowagę
 • razem chcą poprawić jakość wzajemnych relacji, chcą skuteczniej rozwiązywać problemy, lepiej rozumieć siebie nawzajem
 • oboje pragną znaleźć sposób aby zapobiec pogłębianiu trudności w związku jako rodzice doświadczają trudności i chcą rozszerzyć swoje kompetencje wychowawcze
 • partnerzy budują kolejny związek i chcą, by był lepszy niż poprzedni – chcą zrozumieć i przerwać destrukcyjne zachowania