Szkoła rodzica

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. 24 godziny zajęć, cykl 12 spotkań cotygodniowych trwających 2 godziny, w grupach optymalnie 7-15 osobowych. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej i prowadzone są metodami aktywnymi.

W trakcie zajęć warsztatowych , których głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi rodzice:

  • uczą się praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi, lepszego porozumiewania się podmiotowego traktowania dziecka,
  • uświadamiają sobie, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić zachowanie dziecka, często należy zmiany zacząć od siebie,
  • uświadamiają sobie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym czytelnym systemie wartości(który sam posiada i realizuje),
  • pogłębiają samoświadomość i refleksję nad własną postawą wychowawczą i na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
  • wymieniają doświadczenia

Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu „Szkoły Rodzica”