Psychoterapia osób dorosłych

Każdy z nas może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Wiele osób przeżywa trudności w związku małżeńskim/partnerskim, rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym itp.

Problemy te mogą przekraczać nasze możliwości przystosowawcze, nasilać doświadczanie przykrych emocji, powodować różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. Możemy poczuć, że tracimy kontrolę nad własnym życiem, a wyjście z tej trudnej sytuacji bez pomocy z zewnątrz staje się niemożliwe. Jeżeli doświadczasz podobnych stanów zapraszamy do korzystania z psychoterapii osób dorosłych w Centrum Medycznym Eden.