Porady psychologiczne Myszków

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Eden w Myszkowie – oferuje profesjonalne wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów. Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, szkołą, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Oferta naszej przychodni psychologicznej przygotowana jest dla dzieci i młodzieży, nie wymagającej interwencji psychiatry, ale posiadającej takie problemy psychologiczne jak:

– borykanie się z problemami zachowania, emocjonalnymi
– trudności w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań
– spotykanie się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami
– doświadczanie zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych
– zachowania agresywne i kompulsywne
– doświadczanie przemocy
– zachowania autodestrukcyjne

Serdecznie zapraszamy

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.