Pomoc neurologopedyczna

Wizyta u nerologopedy konieczne jest wtedy, gdy mamy do czynienia z chorobami i dysfunkcjiami związanymi z ośrodkowym układem nerwowym, będących wynikiem chorób genetycznych, wad anatomicznych, jak np. rozszczep podniebienia, skutkiem nieprawidłowego przebiegu ciąży lub porodu. Neurologopeda prowadzi także terapię osób dorosłych, na przykład z afazją czy dyzartrią oraz terapię laryngektomowanych, czyli osób po operacji usunięcia krtani.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych nerologopedów jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną opiekę – od wykrycia nieprawidłowości, poprzez diagnozę, aż po wieloetapową terapię.