Pomoc logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się wadami wymowy, ale nie tylko. Poza leczeniem wad wymowy logopeda pracuje również z dziećmi dwujęzycznymi, zespołem Aspergera i autyzmem. Pomocy u logopedy szukają także rodzice dzieci jąkających się i niedosłyszących. Logopedę odwiedzają także dyslektycy. Pomaga on namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Wizyta u logopedy jest potrzebna kiedy:

  • występują zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłowa budowa języka (zbyt krótkie wędzidełko językowe), wady zgryzu, anomalie zębowe, podejrzewamy upośledzenie słuchu fizycznego;
  • zauważymy, że rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka przebiega wolniej niż u rówieśników;

W ramach naszej oferty zapewniamy pomoc oligofrenologopedy – czyli specjalisty logopedy tej prowadzącego terapię mającą na celu wspomaganie rozwoju mowy i komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością umysłową.