Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży to miejsce w którym nasi pacjenci oraz ich rodzina otrzymują kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa klinicznego, psychologa, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych.

Udzielamy wsparcia dzieciom i młodzieży objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzinom lub opiekunom prawnym.

Zapewniamy wysokiej jakości warunki leczenia. Wyjątkowa i spokojna atmosfera naszego Ośrodka sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wzajemnego zrozumienia. W naszym Ośrodku stawiamy na indywidualne podejście do każdego pacjenta oparte o najwyższe standardy pracy terapeutycznej.

Jako jeden z nielicznych ośrodków w najbliższej okolicy zapewniamy wizyty w naturalnym środowisku pacjenta, w szkole, przedszkolu, a przede wszystkim w domu.

Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy oraz profesjonalnego wsparcia dzieciom oraz młodzieży u których występują m. in:

• Częste zachowania agresywne i impulsywne,

• Depresja, nerwica,

• Nadmierna lękliwość,

• Nadmierna nieśmiałość, fobia społeczna,

• Brak akceptacji ze strony rówieśników, trudności w nawiązywaniu z nimi relacji,

• Nadpobudliwość ruchowa,

• Zaburzenia adaptacji,

• Zaburzenia somatyzacyjne,

• Trudności szkolne , wychowawcze,

• Zaburzenia jedzenia,

• Zaburzenia uwagi,

• Samookaleczanie,

• Myśli samobójcze,

• Zaburzenia snu,

• Zaburzenia rozwojowe,

• Inne problemy natury psychicznej

W JAKI SPOPSÓB POMAGAMY

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży wychodzi naprzeciw problemom poprzez udzielanie następujących świadczeń:

• Porada psychologiczna diagnostyczna – porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych. Rozpoczyna ona lub weryfikuje proces diagnostyczno-terapeutyczny. Ma na celu postawienie diagnozy psychologicznej i ustalenia indywidualnego planu terapeutycznego.

• Porada psychologiczna – Specjaliści pracujący w naszym ośrodku w ramach poradnictwa psychologicznego pomagają zrozumieć i wspomagają w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, których doświadczają młodzi ludzie, tak aby dzieci mogły je lepiej zrozumieć i poradzić sobie z nimi. Poradnictwo psychologiczne jest bardzo często metodą pracy dla osób zdrowych doświadczających kryzysów rozwojowych.

• Sesja psychoterapii indywidualnej – Najważniejsze podczas psychoterapii w naszym ośrodku jest to, aby dziecko i nastolatek czuły się komfortowo, bezpiecznie i zrozumiale. Zaufanie, które budujemy w relacji psychoterapeutycznej z młodym człowiekiem znacznie ułatwia wyrażanie swoich myśli i uczuć. Psychoterapia pomaga dzieciom i młodzieży na różne sposoby. Otrzymują one wsparcie emocjonalne, rozwiązują konflikty np. z rówieśnikami, rodzicami , rozumieją uczucia i problemy, których doświadczają, oraz próbują nowych rozwiązań wobec pojawiających się problemów.

• Sesja psychoterapii rodzinnej – Terapia rodzinna jest rodzajem psychoterapii, która obejmuje wszystkich członków rodziny, Terapeuta lub zespół terapeutów przeprowadza kolejne sesje tak, aby pomóc rodzinom poradzić sobie z ważnymi problemami, mogącymi zakłócać funkcjonowanie rodziny i środowiska domowego. Celem terapii rodzinnej jest pomoc członkom rodziny w poprawie komunikacji, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zrozumieniu i radzeniu sobie ze szczególnymi sytuacjami rodzinnymi. W przypadku dzieci i nastolatków terapia rodzinna jest najczęściej stosowana, gdy dziecko lub nastolatek doświadcza trudności w obszarze emocji i zachowań lub pojawiających się zaburzeń w obszarze nastroju ( np. depresji) które upośledzają jego funkcjonowanie rodzinne i społeczne.

• Sesja psychoterapii grupowej – Terapia grupowa jest formą psychoterapii, w której bierze udział wielu pacjentów/klientów prowadzonych przez jednego lub więcej terapeutów. Grupy terapeutyczne są często ukierunkowane na konkretne problemy, takie jak np. lęk, depresja czy zaburzenia zachowania. Czasami praca grupy terapeutycznej skupiają się na podnoszeniu umiejętności społecznych – relacji z rówieśnikami, opiekunami rodzicami, lub pomaganiu w radzeniu sobie z szeregiem wyzwań, takich jak niska samoocena, regulacja emocjonalna, nieśmiałość, a także niedawna strata bliskiej osoby.

• Sesja wsparcia psychospołecznego – Terapia wspierająca daje dzieciom i nastolatkom wsparcie w ich życiu, w relacjach społecznych.

• Wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa – Oprócz świadczeń wykonywanych w siedzibie Ośrodka mamy możliwość jako jedyni z nielicznych udzielania wsparcia w miejscu zamieszkania pacjenta oraz jago najbliższym środowisku. Umożliwia to zapewnienie pacjentom maksimum komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa co przyczynia się również zminimalizowania stresu jaki może wywołać wizyta w Ośrodku.

Wszystkie świadczenia w zakresie pracy Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W JAKI SPOPSÓB POMAGAMY?

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży wychodzi naprzeciw problemom poprzez udzielanie następujących świadczeń:

Porada psychologiczna diagnostyczna

Porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi...

Porada psychologiczna

Specjaliści pracujący w naszym ośrodku w ramach poradnictwa...

Sesja psychoterapii indywidualnej

Najważniejsze podczas psychoterapii w naszym ośrodku jest to...

Sesja psychoterapii rodzinnej

Terapia rodzinna jest rodzajem psychoterapii, która obejmuje...

Sesja psychoterapii grupowej

Terapia grupowa jest formą psychoterapii, w której bierze udział...

Sesja wsparcia psychospołecznego

Terapia wspierająca daje dzieciom i nastolatkom wsparcie w ich...

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa

Oprócz świadczeń wykonywanych w siedzibie Ośrodka mamy możliwość...