Terapia uzależnień dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Psychoterapia osób dorosłych

Terapia autyzmu

Terapia w zakresie Zespołu Aspergera

Terapia w zakresie zaburzeń odżywania

Pomoc Psychodietetyka

Pomoc Fizjoterapeuty

Terapia par

Terapia seksuologiczna

Konsultacje psychiatryczne

Trening umiejętności społecznych

Szkoła rodzica

Terapia ręki

Terapia Biofeedback

Pomoc logopedyczna

Pomoc neurologopedyczna

Pomoc psychologiczna dla dorosłych

Doradztwo laktacyjne

Doradztwo noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży