Monika Wróbel

DYREKTOR OŚRODKA

Doświadczenia zawodowe

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pedagog resocjalizacyjny. Moja misja: jestem po to by zrozumieć drugiego człowieka.