Marzena Grabińska

PSYCHOTERAPEUTA

O mnie

Z pierwszego zawodu jestem pedagogiem resocjalizacyjnym. Od 2013 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą w branży opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Doświadczenie i umiejętności zdobywałam pracując m.in w placówce wychowawczej, centrum rodziny i praw dziecka, środowiskowym ognisku wychowawczym, czy w punktach konsultacyjnych.

Ukończyłam czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

W 2018 roku odbyłam trzymiesięczny staż kliniczny na oddziale psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, od 2017 roku jestem również nauczycielem w szkole medycznej dla dorosłych, gdzie nauczam przyszłych terapeutów.

Edukacja

Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie

Czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne

Oddział psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie

Staż kliniczny