Katarzyna Skorek

PSYCHOTERAPEUTA

O mnie

psycholog, psycholog transportu, psychoterapeuta w procesie realizacji całościowego kursu w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, terapeuta EEG-Biofeedback, asystent psychodramy,

członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów,

posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu strategicznym,

współpracowała z Ośrodkiem Terapii I Psychoedukacji „Kompas” dla dzieci i młodzieży w Będzinie, a obecnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrii w Katowicach,

od 4 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi
ANTONI w Wieluniu,

zawodowo interesuje się diagnozą psychologiczną, pomaga osobom zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi oraz osobom z problemami z koncentracją, narażonymi na sytuacje stresowe,

pracuje pod superwizją,

stale podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach, m. in. w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, terapii poznawczo-behawioralnej, treningu uważności, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.