Katarzyna Dąbrowska

PSYCHOTERAPEUTA

O mnie

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna. Kształciłam się również w nurcie  psychoterapii psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Tam też ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Podyplomowo ukończyłam także Doradztwo Zawodowe w Częstochowie.

Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w szkole podstawowej, wspieram dzieci i młodzież w pokonywaniu trudności szkolnych, leków, fobii, problemów emocjonalnych. Prowadzę również zajęcia socjoterapeutyczne, kształtując umiejętności interpersonalne.

Pracowałam także z dziećmi niepełnosprawnymi, w świetlicy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Ważna rolę w moim życiu zawodowym odegrała praca z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Długi czas pracowałam w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Straży Miejskiej w Częstochowie.

Edukacja

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego,
4 lata Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Doradztwo Zawodowe