Dr n.hum. Aleksandra Goldsztajn – Wiatr

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

O mnie

Prawidłowy rozwój mowy ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Jest to podstawa kształtowania się osobowości, która umożliwia nawiązywanie kontaktów czy budowanie relacji społecznych. Proces rozwoju mowy łączy się ściśle z procesem myślenia. Opóźnienie tego procesu może mieć wpływ również na to, jak dziecko będzie radziło sobie w szkole.

Warto zatem reagować na wszystkie nieprawidłowości, wspomagać rozwój mowy, podejmować działania, które pobudzą aktywność słowną dziecka. Wczesna interwencja może zapobiec utrwalaniu się i pogłębianiu zaburzeń. Im szybciej podejmie się działania korekcyjne, tym terapia będzie trwała krócej a konsekwencje będą mniej dotkliwe.

U dziecka, którego mowa kształtuje się z trudem lub nie pojawia się wcale, logopeda może podejmować specjalne działania stymulujące rozwój całego systemu językowego. Może też rozwijać motywację do porozumiewania się za pomocą mowy.

U dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których mowa została już ukształtowana, ale nie jest prawidłowa, logopeda podejmuje działania w celu usunięcia różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Zapraszam na konsultację.

Edukacja

Logopeda, neurologopeda