Anita Snopińska

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

O mnie

Absolwentka kierunku Resocjalizacja, magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Oligofrenopedagogiki. Absolwentka Studiów Podyplomowych Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia.
Certyfikowany Terapeuta EEG-BIOFEEDBACK.
Terapeuta Umiejętności Społecznych .
Certyfikowany Trener Terapii Ręki.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera pracując w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych i poradniach.

W pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami staram się podążać za potrzebami oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy i rozwoju. Kieruje się indywidualnym, empatycznym podejściem, nastawionym na budowanie relacji. Stale poszerzam wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach

Edukacja

Resocjalizacja

Pedagogika Wczesnoszkolnej i Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia