Aleksandra Męcik

PSYCHOLOG

O mnie

Tytuł magistra psychologii w specjalności klinicznej uzyskałam kończąc studia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zdobyłam podczas praktyk w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w sosnowieckim Miejskim Szpitalu. Pracowałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.

Pracując z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Zawodowo interesuję się rozwojem emocjonalnym oraz komunikacją międzyludzką.

Edukacja

Uniwersytet SWPS w Katowicach

Magister psychologii w specjalności klinicznej

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego