Agnieszka Jodłowska

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

O mnie

Jestem absolwentką wydziału pedagogiki na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie o specjalizacji pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Mój zawód jest dla mnie największą pasją i największym wyzwaniem. Od 12 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, pomagając im w sytuacjach kryzysowych, w rozwiązywaniu problemów w relacjach społecznych, interpersonalnych, czy też niepowodzeniach szkolnych.

Prowadząc szereg działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dogłębnie poznałam problemy współczesnej młodzieży, dlatego też stojąc przed wyzwaniem aby im wszystkim sprostać nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.
W Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Eden jestem terapeutą środowiskowym.

Edukacja

Wydział pedagogiki na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna